Ceny a termíny

Ceny:

Cena za projekt, nebo za statický výpočet/posudek bude určena v závislosti na pracnosti zakázky. Při výpočtu ceny se vychází z ocenění podle honorářového řádu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – ČKAIT. Ceny takto stanovené se procentuálně upraví pro konkrétní nabídku individuálně.

  • Cenu za projekt, nebo jen za statický výpočet/posudek, Vám připravíme zdarma předem.
  • Cena za 1 krátkou konzultaci (max. 30 minut) v naší kanceláři je ZDARMA. Další konzultace a konzultace mimo kancelář je zpoplatněna 700,- Kč/hod, pokud nejsou v rámci projektu domluveny jiné podmínky (0,- až 700,- Kč/hod). Výše uvedené sazby jsou minimální i v případě kratší externí konzultace (pod 1 hod).
  • Cena za cestovné se počítá 15,- Kč/km (palivo, amortizace, čas) pokud nejsou v rámci projektu domluveny jiné podmínky (0,- až 15,- Kč/hod).
  • Cena za technický dozor v rámci zakázky. Cena není přesně dána a závisí na náročnosti stavby. Cena může být na konkrétní zakázce domluvena individuálně.
  • Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Termíny:

Délka zpracování zakázky je závislá na její pracnosti. Po seznámení se zakázkou a s jejím rozsahem Vás budeme informovat o termínu zpracování. Termíny dodržujeme!