Pasporty stavby

Pasporty stavebPasporty stavby zpracované statikem dokumentují poruchy staveb, nebo zachycují stávající stav konstrukce v dané době, například před plánovanou rekonstrukcí, nebo přístavbu objektu a zjištění jejich vlivu na stav v době provedení pasportu. Dokumentace může sloužit i pro sledování poruch staveb během stanovených časových intervalů. Je tedy možné sledovat, zda porucha stavby skončila, nebo se dále rozvíjí. Dokumentace tak může upozornit na již staticky nevyhovující konstrukci a předcházet škodám.

Pasport si tedy může například objednat majitel domu, v jehož sousedství bude probíhat výstavba (nadzemní či podzemní), nebo dojde ke zvýšené dopravě v blízkém okolí jeho objektu, aby pak mohl v budoucnu prokázat případný negativní vliv těchto impulzů na jeho stavbu.

Pasport si může objednat také realizační firma, která má obavy, aby nebyla v budoucnu zodpovědná za poruchy, které se na dotčeném objektu vyskytují a vyskytovaly se i dříve, tedy před jakoukoliv činností realizační firmy.